Algemene Voorwaarden

 1. Deelname aan de lessen is pas toegestaan na inlevering van je inschrijfformulier voor een abonnement of na betaling van het lesgeld voor een 10-lessenkaart, introductiekaart, proefles of losse les.
  10-lessenkaarten zijn verkrijgbaar in de school voorafgaand aan je les.
 2. Abonnement. Het inschrijfformulier staat op de website of is verkrijgbaar in de school.
 3. Je kunt op elk gewenst moment instromen. Je betaalt voor je eerste maand het aantal lesweken dat je die maand deelneemt.
  x 10 euro per week bij een abonnement van 1 of 2 lessen en
  x 15 euro per week bij een abonnement voor onbeperkt lessen.
 4. Je abonnement start op je datum van inschrijving en heeft een minimale looptijd van 6 maanden.
 5. Je abonnement is doorlopend, totdat je bij ons opzegt. De opzegtermijn is een kalendermaand.
 6. Het lesgeld is vooraf verschuldigd en zal door ons aan het eind van de maand van je rekening worden geïncasseerd.
 7. Als je 10-lessenkaart is verlopen kan je deze opmaken binnen de periode van een nieuwe aan te schaffen10-lessenkaart. Je betaald dan voor de verlopen periode per les als je komt € 5,- bij.
 8. Als je bij ons bent ingeschreven, kun je zelf bepalen wanneer je op les wilt komen.
 9. Je kunt kiezen uit alle lessen in het lesrooster die onder je abonnement vallen en wordt niet ingedeeld in een groep.
 10. Sommige lessen zijn drukker bezocht dan andere. Gemiddeld zijn er 10 tot 16 mensen in een les aanwezig. Indien een les een langere periode druk bezocht is of als te vol wordt ervaren, doen wij er alles aan om een extra les in het rooster te passen.
 11. Als een les langere periode te weinig leerlingen heeft (minder dan 9) wordt deze les gestopt, verplaatst of vervangen door een andere les.
 12. Het yogacentrum en de zalen zijn open vanaf een kwartier vóór aanvang van de lessen.
 13. 5 minuten voor een les start wordt je in de zaal verwacht. Zodat de lessen rustig en ongestoord kunnen starten.
 14. We verzoeken je om zelf je naam op te schrijven bij binnenkomst in het schrift dat in de winkel ligt. We vertrouwen dat je zelf bijhoudt hoeveel lessen je bij ons volgt als je een abonnement hebt. Ook vertrouwen we je dat je zelf om een stempel vraagt als je gebruik maakt van een 10-rittenkaart of introductiekaart.
 15. Er is het hele jaar les. In de schoolvakanties is er een vakantierooster en circa 1 week Kerstsluiting en sluiting op sommige officiële feestdagen. De periode van vakanties en sluitingen staan op de website.
 16. Bij langdurige ziekte of een blessure kan je je abonnement op basis van een doktersverklaring tijdelijk stopgezet.
 17. Je volgt de lessen op eigen verantwoordelijkheid. Als je onder medische behandeling bent, een operatie hebt ondergaan of chronische klachten hebt, neem contact op met je arts over het volgen van de yogalessen.
 18. Respecteer je grenzen en forceer je niet. Stel je docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bv. hoge bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten, etc.). Ook zwangerschap! Mogelijk kan de docent individuele aanwijzingen geven die van belang zijn. Onderbreek bij klachten een activiteit (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid etc.) en stel de docent hiervan direct in kennis.
 19.  YogaToday is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van je spullen.
 20. In het centrum zijn yogamatten aanwezig. Uit oogpunt van hygiëne is gebruik van een grote handdoek en/of sokken op deze matten verplicht. Bij bepaalde oefeningen en lessen is het belangrijk voldoende grip op de ondergrond te hebben. Dit ter voorkoming van blessures. Blote voeten of goed zittende antislip (yoga)sokken zijn dan aanbevolen. Als je op blote voeten wilt werken, is vanwege de hygiëne een eigen yogamat wenselijk of bij gebruik van matten van YogaToday  dien je deze na gebruik te reinigen voordat je deze terug hangt.
 21. Betreed de zalen ALTIJD in schone kleding en met schone voeten. Draag geen sterk ruikende parfums en gebruik altijd deodorant om lichaamsgeur te voorkomen. Tassen kunnen in de zaal geplaatst in de daarvoor bedoelde tassenvakken.
 22. Tijdens de lessen (ook die van anderen) stellen we het op prijs als je stil kunt zijn in de winkel  en op de gang.
 23.  Bij ziekte/uitvallen van een docent stellen wij alles in het werk om voor goede vervanging te zorgen.     Cursussen, Workshops en andere activiteiten:
 24. Inschrijven voor cursussen, workshops (verder genoemd activiteiten) doe je via mail of in de winkel van YogaToday.
 25. Inschrijving voor activiteiten geschiedt op volgorde van binnenkomst. Als je staat ingeschreven voor een activiteit krijg je hiervan per e-mail bericht. Het is dus van belang dat je bij opgave je e-mailadres duidelijk doorgeeft.
 26. Je inschrijving is definitief nadat we je betaling hebben ontvangen.
 27. Als een activiteit is volgeboekt nemen we contact met je op, in overleg kun je op de wachtlijst geplaatst worden.
 28. Annuleren kan tot twee weken voor aanvang. Bij annulering na deze datum blijven de volledige kosten aan YogaToday verschuldigd. Terugbetaling is niet mogelijk. Ook niet bij het onderbreken van de activiteiten, ongeacht de reden. Vervanging door iemand anders is, in overleg, wel mogelijk.
 29. Mocht, door onvoldoende aanmeldingen of anderszins, een activiteit niet doorgaan, dan krijg je daarvan direct na de sluitingsdatum of zo snel mogelijk bericht.
  DATERING VOORWAARDEN 1 SEPTEMBER 2014, aanvullingen ’10-lessen kaart verlopen’, ‘minimaal 3 leerlingen per les’ juni 2015 en ‘hele jaar les en heroverweging doorgaan les bij 2-3 leerlingen’ per juli 2016.

Reacties zijn gesloten.