Algemene Voorwaarden

 1. Deelname aan de lessen is pas toegestaan na betaling van het lesgeld voor een lessenkaart, proefles of losse les of na inlevering van je inschrijfformulier voor een abonnement. Lessenkaarten en inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar in de school. Inschrijven voor een abonnement > kan ook via deze link.
 2. Je kunt op elk gewenst moment instromen. Je betaalt de eerste maand inschrijfkosten en het aantal lesweken dat je die maand resteert. Zie tarieven.
 3. Je abonnement start op je datum van inschrijving en heeft een minimale looptijd van 6 kalendermaanden.
 4. Je abonnement is doorlopend, totdat je per e-mail bij ons opzegt en hiervan een bevestiging hebt ontvangen. De opzegtermijn is een kalendermaand.
 5. Het lesgeld is vooraf verschuldigd en zal door ons aan het eind van de maand van je rekening worden geïncasseerd.
 6. Als je lessenkaart is verlopen, kan je deze opmaken binnen de periode van een nieuwe aan te schaffen lessenkaart. Je betaald dan € 5 per les bij op je oude kaart.
 7. Als je bij ons bent ingeschreven, kun je zelf bepalen wanneer je op les wilt komen.
 8. Je kunt kiezen uit alle lessen in het lesrooster die onder je abonnement vallen en wordt niet ingedeeld in een groep.
 9. Sommige lessen zijn drukker bezocht dan andere. Gemiddeld zijn er 10 tot 16 mensen in een les aanwezig. Indien een les een langere periode druk bezocht is of als te vol wordt ervaren, doen wij er alles aan om een extra les in het rooster te passen.
 10. Als een les langere periode te weinig leerlingen heeft (minder dan 9) wordt deze les gestopt, verplaatst of vervangen door een andere les.
 11. Het yogacentrum en de zalen zijn open vanaf een kwartier vóór aanvang van de lessen.
 12. 5 minuten voor een les start wordt je in de zaal verwacht. Zodat de lessen rustig en ongestoord kunnen starten. Wij sluiten dan de voordeur.
 13. We verzoeken je om zelf je naam op te schrijven bij binnenkomst. We vertrouwen dat je zelf bijhoudt hoeveel lessen je bij ons volgt als je een abonnement hebt. Ook vertrouwen we je dat je zelf om een stempel vraagt als je gebruik maakt van een 10-rittenkaart of introductiekaart.
 14. Er is het hele jaar les. In sommige schoolvakanties is er een vakantierooster en circa 1 week Kerstsluiting en sluiting op sommige officiële feestdagen. De periode van vakanties en sluitingen staan op de website.
 15. Bij langdurige ziekte of een blessure kan je je abonnement op basis van een doktersverklaring tijdelijk stopgezet.
 16. Je volgt de lessen op eigen verantwoordelijkheid. Als je onder medische behandeling bent, een operatie hebt ondergaan of chronische klachten hebt, neem contact op met je arts over het volgen van de yogalessen.
 17. Respecteer je grenzen en forceer je niet. Stel je docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bv. hoge bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten, etc.). Ook zwangerschap! Mogelijk kan de docent individuele aanwijzingen geven die van belang zijn. Onderbreek bij klachten een activiteit (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid etc.) en stel de docent hiervan direct in kennis.
 18.  YogaToday is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van je spullen.
 19. In het centrum zijn yogamatten aanwezig.  Bij bepaalde oefeningen en lessen is het belangrijk voldoende grip op de ondergrond te hebben. Dit ter voorkoming van blessures. Blote voeten of goed zittende antislip (yoga)sokken zijn dan aanbevolen. Als je op blote voeten wilt werken, is vanwege de hygiëne een eigen yogamat wenselijk of bij gebruik van matten van YogaToday  dien je deze na gebruik te reinigen voordat je deze terug hangt.
 20. Betreed de zalen ALTIJD in schone kleding en met schone voeten. Draag geen sterk ruikende parfums en gebruik altijd deodorant om lichaamsgeur te voorkomen. Tassen kunnen in de zaal geplaatst in de daarvoor bedoelde tassenvakken.
 21. Tijdens de lessen (ook die van anderen) stellen we het op prijs als je stil kunt zijn in de zaal, winkel en op de gang.
 22.  Bij ziekte/uitvallen van een docent stellen wij alles in het werk om voor goede vervanging te zorgen.
  Cursussen, Workshops en andere activiteiten
 23. Inschrijven voor cursussen, workshops (verder genoemd activiteiten) doe je via mail of in de studio met een inschrijfformulier.
 24. Inschrijving voor activiteiten geschiedt op volgorde van binnenkomst. Als je via de website inschrijft voor een activiteit ontvang je automatisch een e-mail bericht.
 25. Als een activiteit is volgeboekt nemen we contact met je op, in overleg kun je op de wachtlijst geplaatst worden.
 26. Annuleren met volledige teruggave van het lesgeld kan tot 1 maand voor aanvang. Bij annulering tot twee weken voor aanvang 50% teruggave en tot 1 week 25% teruggave. Daarna is terugbetaling niet mogelijk. Ook niet bij het onderbreken van de activiteiten, ongeacht de reden. Vervanging door iemand anders is, in overleg, wel mogelijk. Inhalen, indien eenzelfde cursus of workshop binnen een jaar herhaald wordt, is wel mogelijk.
 27. Mocht, door onvoldoende aanmeldingen of anderszins, een activiteit niet doorgaan, dan krijg je daarvan zo snel mogelijk bericht en het lesgeld retour.
  Privacy

  Alleen wij gebruiken  je e-mailadres voor het toesturen van onze nieuwsbrief voor lesinformatie (wijzigingen). Je kunt je daarin altijd afmelden. Je gegevens voor automatische incasso bewaren we op papier en in een bestand. Dit bestand wordt door 2 personen van YogaToday bewerkt via beveiligde mail en ge-upload bij de bank. Per 3 maanden worden deze steeds bewaard en daarna vernietigd. We werken niet ‘in the cloud’. Je papieren inschrijving vernietigen we zodra je bij ons stopt.
1 juni 2018