HELPDESK online lessen

Op deze pagina vind je alle praktische informatie over onze online lessen volgen. Staat je vraag er niet bij? Bel gerust: maandag t/m vrijdag van 09:00 – 18:00 uur op 06 – 215 72 555 , je kunt je vraag ook mailen.
On this page you will find all practical information about our online classes. Is your question not included? Call us Monday to Friday from 9 a.m. to 6 p.m. at 06- 21572555, you can also email your question. Further tekst in english see below.

Je hebt keuze in Livestream en er is On demand
1. Onze on demand lessen vind je op onze pagina On demand pagina.
2. Livestreamlessen:  Ga naar de pagina LIVESTREAM op onze website (kwaliteit HD Vimeo). Je docent ziet jou niet.
– Sommige lessen zijn via zoom: De meditatielessen van Tanja, pyjama meditatie met Isolde en iyengarlessen van Nadège als zij in Frankrijk is, worden alleen via Zoom gestreamd.

Hoe kan ik meedoen?
– Alle leerlingen met abonnement of lessenkaart krijgen onbeperkt livestream en on demand gedurende de coronacrisis. Zij ontvangen een eigen inlog.
– Losse bezoekers: Via het lesrooster of pagina Tarieven>> kan je een account maken. Na betaling ontvang je de toegangscode. Voor livestream een half uur voor je geboekte les en voor on demand zodra we je inschrijving/betaling zien.

Hoe boek ik  mijn online les
Lessen via Livestream en Zoom lessen kan je boeken via het Lesrooster

Hoe kom ik in mijn HD* Livestream les?

 1. a. 30 minuten voor dat de les start ontvang je een mail met een link en inlogcode voor de livestreamles op onze website. Is de les ook via Zoom, dan ontvang je er ook een directe link voor Zoom bij. Dat gaat automatisch als je via het lesrooster je lesplek hebt gereserveerd.
  b. Vaste leerlingen van YogaToday, ontvangen maandelijks een toegangscode met toegang voor alle lessen en hoeven de link niet af te wachten: Ga direct op onze website via het menu, ONLINE naar de pagina  LIVESTREAM en vul je inlogcode in.
 2. Na je inlog activeer je de stream door op het oranje knopje LIVE rechtsboven in beeld te klikken.
 3. Het beeld komt bij jou enkele minuten later binnen dan de werkelijke les. Ook kan het eventjes duren tot het beeld scherp bij je is.
 4. Sommige browsers vragen ‘unmute sound’. Doe dat voor geluidsweergave. 
 5. Jij ziet en hoort de docent, maar zij zien en horen jou niet.
 6. Digitaal blijft een gevoelig iets, ook al is alles goed bij ons ingesteld:
  – Ontvang je geen beeld en/of geluid? Sluit alles af en probeer het 1 minuut later opnieuw.
  – Mocht het probleem in ‘de stream’ zitten dan ontvang je een e-mail van onze operator. Hij/zij zal je voorstellen en vervangende les op On demand te kiezen. Daar vind je sowieso eenzelfde les onder ‘Lessen voorgaande week’.
  * HD-kwaliteit kan je zelf ook lager zetten

Hoe komt ik aan een toegangscode voor de On demand Videolessen?
De inlogcode geeft je toegang tot alle online Videolessen. Vaste leerlingen krijgen een vaste toegangscode waar ze alle lessen mee kunnen volgen. Volg je een losse les of een proefweek, dan ontvang je een toegangscode zodra wij je betaling zien binnenkomen. We zitten niet 24 uur per dag achter de computer, dus wacht het rustig even af.

Hoe kan je de Livestream les achteraf zien?
De meeste livestream lessen komen achteraf op onze On demand pagina te staan. Soms lukt een opname niet, dan laten we de les van de voorgaande week staan. Op dinsdag plaatsen we de lessen van de voorgaande week. In het totaal staan er lessen van 2 weken.

Hoe is mijn beeld en geluid het beste via wifi?
Een kabeltje stroomt het beste. Als je wifi gebruikt: Sluit al je computer programma’s af en zet andere wifi-apparatuur in de buurt uit. Zet je beeld op beeldvullend via het pictogram (meestal) rechtsonder in beeld.

Hoe zet ik de stream lager qua kwaliteit voor minder dataverbruik?
Rechtsonder in het scherm (links ongeveer naast  ‘vimeo) staat het symbool van een klein tandwiel. Klik daarop. Een liggende zwarte rechthoek verschijnt, klik op tekst ‘Quality’ en daarna op 240 p. Daar staat dan een blauw punten onder.

Wat voor soort abonnement soorten hebben wij voor de online lessen?
We hebben verschillende mogelijkheden om kort of wat langer gebruik te maken van On demand en Livestream lessen. Kijk op de pagina tarieven hier Tarieven>>

Wat voor apparatuur heb ik nodig?
Gebruik bij voorkeur een grotere beeldscherm dan bijvoorbeeld je telefoon. Als je een tablet of telefoon gebruikt: draai de telefoon op liggend formaat voor het grootste beeld en extra opties.

Hoe kom ik aan de Zoom link?
30 minuten voor dat de livestream les start ontvang je een mail met een directe link naar de Zoom sessie. Dat gaat automatisch als je via het lesrooster je lesplek hebt gereserveerd om mee te doen met de livestream les. Zoom is bij sommige lessen toegevoegd voor contact met je docent en medeleerlingen + de docent kan jou zien en begeleiden in de les. Maar om mee te doen met de livestream les doe je dit via onze livestream pagina met Vimeo HD kwaliteit.

How can I participate in the Livestream lessons?
All members have received a login for the Online Lessons that you can participate in at any time of the day. You can follow it here on the website at Online Lessons.

For Livestream Lessons you also need your membership to choose and book your lesson via the Livestream Class Schedule. You’ll receive a password by email for each reserved lesson. Sounds cumbersome, but isn’t it 😉
If you are not a member, check the rates page and choose from the different types of lesson card or subscription: Click here for Rates >>

How do I get a login code for the On demand Video Lessons?
The login code gives you access to all on demand video lessons.  You will receive the login code when we see your registration (in 24 hours).
As a member you have free access to all online lessons per week, On demand and Livestream les. Did you not receive it? Let us know.

What kind of subscription types do we have for the online classes?
We have several options to make short or longer use of our offer On demand and live stream lessons. Click here for Rates >>

What kind of equipment do I need?
Preferably use a laptop. If you are using a tablet or phone, rotate the phone in landscape format for the largest image and additional options.

How is my picture and sound best via WiFi?
A cable flows best. If you’re using Wi-Fi: Close all your computer programs and turn off other nearby Wi-Fi devices. Set your image to fill the screen via the icon (usually) at the bottom right of the screen.

How do I lower the quality of the stream for less data consumption?
At the bottom right of the screen (to the left approximately next to  ‘vimeo) is the symbol of a small gear. Click on that. A landscape black rectangle appears, click on text ‘Quality’ and then on 240 p. There is then a blue dots under it.

How can you see the livestream lesson afterwards?
Most livestream lessons will be posted on our On demand page afterwards. Every Monday we post the lessons from the previous week. 

How do I get the Zoom link?
30 minutes before the livestream class starts you will receive an email with a direct link to the Zoom session. This is automatic if you have reserved your class spot via the class schedule to participate in the livestream class. Zoom has been added to some lessons for contact with your teacher and fellow students + the teacher can see and guide you in class. But to participate in the livestream lesson you do this via our livestream page with Vimeo HD quality.