Lesrooster

We bewegen steeds mee met de actuele mogelijkheden: online lessen, buitenlessen en t.z.t. binnen studiolessen. Livestream kan je inhalen binnen 48 uur, binnenkort 1 week lang.
We move constantly with the current possibilities: online lessons, outdoor lessons and, when possible, studio lessons. Livestream you can catch up to 48 hours and soon you can do that for one week

Lesrooster Real life buiten lessen (outdoor) en Livestream Online

Klik op de les en volg de stappen in Momoyoga. Als je geen account hebt, kies je betaalwijze en reserveer daarna je lesplek. Je ontvangt een bevestiging. Kijk ook bij onze Helpdesk Online Lessen.
Click on the lesson and follow the steps in Momoyoga. If you do not have an account, choose your payment method and then reserve your class. You will receive a confirmation. Also look at our Helpdesk.