Abonnementen | Subscriptions

Nederlands NL

5x les per maand abonnement € 53 p/m 

Je hebt toegang tot al onze lessen. Van rustig tot intensief, van therapeutisch tot speels, van authentiek tot hedendaags. Probeer lessen uit en onderzoek welke lessen aansluiten op jouw behoefte op dit moment.
 • 5 lessen per maand
 • Keuze uit Studioles, Buitenles en Online Livestream.
 • Korting op onbeperkt On-Demand
 • Mogelijkheid om vooraf je lesplek te reserveren.
 • 1 maand vakantiestop per jaar, in aaneengesloten periode, 1 maand tevoren regelen.
 • Keuze uit alle lessen.
 • Geen inschrijfgeld. Opzegbaar na de eerste 6 maanden.
 •  Automatisch verlengt na 6 maanden, per kalender maand opzegbaar.
 • Studenten en minima stuur ons een mail.
 • Betaal een  jaar in 1x met korting (€ 595). Stuur ons een mail.Het abonnement kun je hier online aanschaffen:

Koop 5x per maand abonnement

LET OP: Als je eerder online bij ons een les of workshop aangeschaft hebt, dan heb je al een account. Je kunt dan inloggen met je email adres en wachtwoord en de les via Ideal betalen. Door via de website een les te kopen ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Engels EN

5x class a month subscription € 53 p/m

You have access to all our lessons. From calm to intensive, from therapeutic to playful, from authentic to contemporary. Try out lessons and investigate which lessons meet your needs at the moment.

 • 5 lessons per month
 • Choice of Studioclasses, Outside and Online Livestream.
 • Discount unlimited On-Demand
 • Possibility to reserve your lesson place in advance.
 • 1 month holiday break per year, in a continuous period, notice us 1 month in advance.
 • Choose all classes.
 • No registration fee. Can be canceled after the first 6 months.
 • Automatically extends after 6 months, can be canceled per calendar month.
 • Students sent us an e-mail
 • Pay a year in once with a discount (€ 595). Send us an email.

Buy 5x classes a month subscription

ATTENTION: If you previously purchased a class or workshop on our website, you already have an account. Which means you need to log in (with your email address and password) prior to paying the class. By signing up, you automatically agree with our terms and conditions.

Nederlands NL

Onbeperkt Abonnement € 77,50 p/m | beste keuze

De voordeligste keuze als je meer dan 1 les per week volgt. Je hebt onbeperkt toegang tot al onze lessen. Van rustig tot intensief, van therapeutisch tot speels, van authentiek tot hedendaags. Probeer lessen uit en onderzoek welke lessen aansluiten op jouw behoefte op dit moment.
 • Onbeperkt alle lessen volgen.
 • Keuze uit Studioles, Buitenles en Online Livestream.
 • Korting op onbeperkt On-Demand
 • Lidmaatschap voor 6 maanden
 • Mogelijkheid om vooraf je lesplek te reserveren.
 • 1 maand vakantiestop per jaar, in aaneengesloten periode, 1 maand tevoren regelen.
 • Keuze uit alle lessen.
 • Geen inschrijfgeld.
 • Opzegbaar na de eerste 6 maanden.
 • Automatisch verlengt na 6 maanden, per kalender maand opzegbaar.
 • Studenten en minima stuur ons een e-mail

Het abonnement kun je hier online aanschaffen:

Koop onbeperkt abonnement-6

LET OP: Als je eerder online bij ons een les of workshop aangeschaft hebt, dan heb je al een account. Je kunt dan inloggen met je email adres en wachtwoord en de les via Ideal betalen. Door via de website een les te kopen ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Engels EN

Unlimited Subscription € 77,50 p/m | best choice

The most economical choice if you follow more than 1 lesson per week. You have unlimited access to all our lessons. From calm to intensive, from therapeutic to playful, from authentic to contemporary. Try out lessons and investigate which lessons meet your needs at the moment.

 • Unlimited acces all classes.
 • Choice of Studioclasses, Outside and Online Livestream.
 • Discount unlimited On-Demand
 • Membership 6 months
 • Possibility to reserve your lesson place in advance.
 • 1 month holiday break per year, in a continuous period, 1
 • Choose all classes.
 • No registration fee. Can be canceled after the first 6 months.
  Automatically extends after 6 months, can be canceled per calendar month.
 • Students sent us an e-mail

You can purchase the subscription online here:

Buy Unlimited Subscription-6

ATTENTION: If you previously purchased a class or workshop on our website, you already have an account. Which means you need to log in (with your email address and password) prior to paying the class. By signing up, you automatically agree with our terms and conditions.

Nederlands NL

Onbeperkt Abonnement € 87,50 p/m 

De voordeligste keuze als je meer dan 1 les per week volgt. Je hebt onbeperkt toegang tot al onze lessen. Van rustig tot intensief, van therapeutisch tot speels, van authentiek tot hedendaags. Probeer lessen uit en onderzoek welke lessen aansluiten op jouw behoefte op dit moment.

 • Onbeperkt alle lessen volgen.
 • Keuze uit Studioles, Buitenles en Online Livestream.
 • Korting op onbeperkt On-Demand
 • Lidmaatschap voor 3 maanden
 • Mogelijkheid om vooraf je lesplek te reserveren.
 • 1 maand vakantiestop per jaar, in aaneengesloten periode, 1 maand tevoren regelen.
 • Keuze uit alle lessen.
 • Geen inschrijfgeld. Opzegbaar na de eerste 3 maanden.
 • Automatisch verlengt na 3 maanden, per kalender maand opzegbaar.
 • Studenten en minima stuur ons een e-mail.Het abonnement kun je hier online aanschaffen:

Koop Abonnement Onbeperkt-3

LET OP: Als je eerder online bij ons een les of workshop aangeschaft hebt, dan heb je al een account. Je kunt dan inloggen met je email adres en wachtwoord en de les via Ideal betalen. Door via de website een les te kopen ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Engels EN

 • Unlimited Subscription € 87,50 p/m

  The most economical choice if you follow more than 1 lesson per week. You have unlimited access to all our lessons. From calm to intensive, from therapeutic to playful, from authentic to contemporary. Try out lessons and investigate which lessons meet your needs at the moment. Automatically renews after 3 months, cancel 1 calendar month in advance.

  • Unlimited acces all classes.
  • Choice of Studioclasses, Outside and Online Livestream.
  • Discount unlimited On-Demand
  • Membership 3 months
  • Possibility to reserve your lesson place in advance.
  • 1 month holiday break per year, in a continuous period, 1 month in advance inform us
  • Choose all classes.
  • No registration fee. Can be canceled after the first 3 months.
  • Automatically extends after 3 months, can be canceled per calendar month.
  • Students sent us an e-mail

  You can purchase the subscription online here:

Buy Membership Unlimited-3

ATTENTION: If you previously purchased a class or workshop on our website, you already have an account. Which means you need to log in (with your email address and password) prior to paying the class. By signing up, you automatically agree with our terms and conditions.

Nederlands NL

1 jaar onbeperkt lessen voor € 799
of half jaar € 425

De allervoordeligste keuze als je meer dan 1 les per week volgt. Je hebt onbeperkt toegang tot al onze lessen. Van rustig tot intensief, van therapeutisch tot speels, van authentiek tot hedendaags. Probeer lessen uit en onderzoek welke lessen aansluiten op jouw behoefte op dit moment.

 • Onbeperkt alle lessen volgen.
 • Keuze uit Studioles, Buitenles en Online Livestream.
 • Korting op onbeperkt On-Demand.
 • Lidmaatschap voor 12 maanden of 6 maanden.
 • Betaling in één keer.
 • 1 maand vakantiestop per jaar, in aaneengesloten periode, 1 maand tevoren regelen.
 • Opzegbaar na 1 jaar of een half jaar afhankelijk van gekozen abonnement, 1 maand vooraf.
 • Verlengen met 1 jaar na 12 lesmaanden doen we in overleg met je.
 • Mogelijkheid om vooraf je lesplek te reserveren.
 • Keuze uit alle lessen.
 • Geen inschrijfgeld.
 • Studenten stuur ons een e-mail.

Mail onze studiomanager en het komt in orde. We nemen contact met je op voor de betaling.

Koop een half of heel jaar met korting

Engels EN

1 Year of unlimited classes for € 799, half year € 425

The most economical choice if you take more than 1 lesson per week. You have unlimited access to all our classes. From calm to intensive, from therapeutic to playful, from authentic to contemporary. Try out classes and find out which classes fit your needs right now.

 • Unlimited access to all classes.
 • Choice of Studio lessons, Outdoor lessons and Online Livestream.
 • Discount on unlimited On-Demand.
 • Membership for 12 months or 6 months.
 • Payment in one go.
 • 1 month holiday break per year, in a consecutive period, arrange 1 month in advance
 • Can be canceled after 1 year or half a year depending on the chosen subscription, 1 calendar month in advance.
 • Extend by 1 year after 12 months in consultation.
 • Possibility to reserve your class place in advance.
 • Choose from all classes.
 • No registration fee.
 • Students send us an email. Mail our studio manager and it will be sorted. We will contact you for payment.

Buy one or a half year with discount