Abonnementen | Subscriptions

Nederlands NL

5x les per maand abonnement € 49,50 p/m  (9,90 per les)

Je hebt toegang tot al onze lessen. Van rustig tot intensief, van therapeutisch tot speels, van authentiek tot hedendaags. Probeer lessen uit en onderzoek welke lessen aansluiten op jouw behoefte op dit moment.
 • 5 lessen per maand voor € 9,90 per les.
 • Keuze uit Real Life (buiten & binnen) en online Livestream,
 • Onbeperkt On demand gedurende Covid-19 crisis.
 • Mogelijkheid om vooraf je lesplek te reserveren.
 • 1 maand vakantiestop per jaar, in aaneengesloten periode, 1 maand tevoren regelen.
 • Keuze uit alle lessen, incl. aerial en acroyoga.
 • Geen inschrijfgeld. 1 kalendermaand opzegtermijn, na de eerste 3 maanden.

Het abonnement kun je hier online aanschaffen:

Koop 5x per maand abonnement

LET OP: Als je eerder online bij ons een les of workshop aangeschaft hebt, dan heb je al een account. Je kunt dan inloggen met je email adres en wachtwoord en de les via Ideal betalen. Door via de website een les te kopen ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Engels EN

5x class a month subscription € 49,50 p/m (9,90 per lesson)

You have access to all our lessons. From calm to intensive, from therapeutic to playful, from authentic to contemporary. Try out lessons and investigate which lessons meet your needs at the moment.

 • 5 lessons per month, is converted € 9,90 per lesson.
 • Choice of Real Life (outside & inside) and online Livestream.
 • Unlimited On demand, during Covid-19 crisis.
 • Possibility to reserve your lesson place in advance.
 • 1 month holiday break per year, in a continuous period, notice us 1 month in advance.
 • Choose all classes, aerial and acro yoga are included.
 • No registration fee. 1 calendar month cancellation period, after the first 3 months.

You can purchase the subscription online here:

Buy 5x a month subscription

ATTENTION: If you previously purchased a class or workshop on our website, you already have an account. Which means you need to log in (with your email address and password) prior to paying the class. By signing up, you automatically agree with our terms and conditions.

Nederlands NL

Onbeperkt Abonnement € 67,50 p/m | beste keuze

De voordeligste keuze als je meer dan 1 les per week volgt. Je hebt onbeperkt toegang tot al onze lessen. Van rustig tot intensief, van therapeutisch tot speels, van authentiek tot hedendaags. Probeer lessen uit en onderzoek welke lessen aansluiten op jouw behoefte op dit moment.
 • Onbeperkt alle lessen volgen, inclusief aerial – en acro yoga.
 • Keuze uit Real Life (buiten & binnen) en online Livestream,
 • Onbeperkt On demand gedurende Covid-19 crisis..
 • Mogelijkheid om vooraf je lesplek te reserveren.
 • 1 maand vakantiestop per jaar, in aaneengesloten periode, 1 maand tevoren regelen.
 • Keuze uit alle lessen.
 • Geen inschrijfgeld. 1 kalendermaand opzegtermijn, na de eerste 3 maanden.

Het abonnement kun je hier online aanschaffen:

Koop onbeperkt abonnement

LET OP: Als je eerder online bij ons een les of workshop aangeschaft hebt, dan heb je al een account. Je kunt dan inloggen met je email adres en wachtwoord en de les via Ideal betalen. Door via de website een les te kopen ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Engels EN

Unlimited Subscription € 67,50 p/m | best choice

The most economical choice if you follow more than 1 lesson per week. You have unlimited access to all our lessons. From calm to intensive, from therapeutic to playful, from authentic to contemporary. Try out lessons and investigate which lessons meet your needs at the moment.

 • Unlimited acces all classes, including aerial- and acro yoga.
 • Choice of Real Life (outside & inside) and online Livestream.
 • Unlimited On demand during Covid-19 crisis.
 • Possibility to reserve your lesson place in advance.
 • 1 month holiday break per year, in a continuous period, 1
 • Choose all classes.
 • No registration fee. 1 calendar month cancellation period, after the first 3 months.

You can purchase the subscription online here:

Buy Unlimited Subscription

ATTENTION: If you previously purchased a class or workshop on our website, you already have an account. Which means you need to log in (with your email address and password) prior to paying the class. By signing up, you automatically agree with our terms and conditions.

Nederlands NL

Abonnement Student / Minima € 37,50 p/m

Je hebt toegang tot al onze lessen. Van rustig tot intensief, van therapeutisch tot speels, van authentiek tot hedendaags. Probeer lessen uit en onderzoek welke lessen aansluiten op jouw behoefte op dit moment.

 • 5 lessen per maand voor € 7,50 per les.
 • Keuze uit Real Life (buiten & binnen) en online Livestream,
 • Onbeperkt On demand gedurende Covid-19 crisis.
 • Mogelijkheid om vooraf je lesplek te reserveren.
 • 1 maand vakantiestop per jaar, in aaneengesloten periode, 1 maand tevoren regelen.
 • Keuze uit alle lessen, aerial – en acro yoga zijn inbegrepen.
 • Geen inschrijfgeld. 1 kalendermaand opzegtermijn, na de eerste 3 maanden.
 • Studenten tonen op verzoek hun studentenpas.
 • Onder minima verstaan we als je op ‘bijstandsniveau’. Op verzoek kan je dit aantonen. Onze studiomanager zal je per e-mail benaderen voor een afspraak met een kopje thee erbij.

Het abonnement kun je hier online aanschaffen:

Koop Abonnement Student / Minima

LET OP: Als je eerder online bij ons een les of workshop aangeschaft hebt, dan heb je al een account. Je kunt dan inloggen met je email adres en wachtwoord en de les via Ideal betalen. Door via de website een les te kopen ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Engels EN

Student / Minima subscription € 37,50 p/m

You have access to all our lessons. From calm to intensive, from therapeutic to playful, from authentic to contemporary. Try out lessons and investigate which lessons meet your needs at the moment.

 • 5 lessons per month, is converted € 7,50 per lesson.
 • Choice of Real Life (outside & inside) and online Livestream.
 • Unlimited On demand during Covid-19 crisis.
 • Possibility to reserve your lesson place in advance.
 • 1 month holiday break per year, in a continuous period, notice us 1 month in advance.
 • Choose from all classes, aerial and acro yoga are included.
 • No registration fee. 1 calendar month cancellation period, after the first 3 months.
 • Students show their student pass upon request.
 • By minima we mean your income is at our Dutch ‘Bijstandsniveau’. You can prove this on request. Our studiomanager will contact you by email for an appointment with a cup of tea.

You can purchase the subscription online here:

Buy Student / Minima subscription

ATTENTION: If you previously purchased a class or workshop on our website, you already have an account. Which means you need to log in (with your email address and password) prior to paying the class. By signing up, you automatically agree with our terms and conditions.