Inschrijven Kinder- of Tieneryoga

Lever dit ingevuld en ondertekend in vóór de eerste les.

NB: Als er onvoldoende saldo is, zal er geen incasso plaatsvinden. Het lesgeld wordt aan het eind van de maand vóór het begin van de nieuwe lesmaand geïncasseerd. Als je het niet eens bent de afschrijving, kan je deze terug laten boeken. Neem binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank.

Opmerkingen en of bijzonderheden leerling
(lichamelijke klachten / allergieën / wens om iets speciaals te leren, enz.)

Datum ……………………………….

Naam + handtekening ouder/verzorger ……………………………………………………………………………..

Dit formulier graag meenemen naar de eerste les. Een scan e-mailen kan ook: info@yogatoday.nl

Regels Kinderyoga / Tieneryoga

  1. Voor Kinderyoga en Aerial yoga voor Kinderen  is er telkens serie van 10 lessen van € 80,- die vooraf wordt betaald aan de docent. Begin je later, overleg de kosten dan met de docent.
  2. Het lesgeld voor Tieneryoga bedraagt € 30,- per maand, voor 1 les per week. Proefles is € 9,-.
  3. Het lesgeld blijft alle maanden hetzelfde, in juli in augustus wordt er geen lesgeld betaald.
  4. Tijdens schoolvakanties wordt er geen yogales gegeven.
  5. Voor de Tieneryoga geldt een opzegtermijn van een maand.
  6. Gemiste lessen kunnen niet verrekend worden. Het volledige lesgeld is verschuldigd.
  7. Van ouders/verzorgers wordt verwacht lichamelijke klachten van een leerling door te geven en te laten weten of leerling onder behandeling is van een arts, fysiotherapeut, mensendieck etc.
  8. De docent is niet verantwoordelijk voor vermissing van kleding, sieraden, geld e.a.
  9. Tijdens de lessen moeten mond en broekzakken leeg zijn, sieraden bij voorkeur af en beter nog: thuislaten.