Tiener/kinder Massage – Sabina Baarsma

Duur: 15 minuten
Nodig: vertrouwen en een warme ruimte

Onderlinge (tiener/kinder)massage gaat over het leren omgaan met aanraking en het stimuleren van de huid. Het gaat over een gevoel krijgen voor kwaliteit in datgene wat we geven en ontvangen.
Massage helpt bij bewustwording van het eigen lichaam. Daarmee kun je leren grenzen aangeven, afbakenen en deze beschermen en te vragen om wat we nodig hebben. Het bevordert het een gevoel van verbondenheid.

Tips vooraf:
De gemasseerde is de baas! (het is zijn/haar lijf!)
De masseur luistert en volgt.
Je leunt in met je eigen gewicht, daardoor geef je druk. Duwen is ongewenst. Hoe trager je beweegt, hoe meer ontspanning je mogelijk maakt.

Veel plezier samen ūüôā