Laden Workshops

« Alle Workshops

LET OP: Betalen/boeken is under construction. E-mail ons als je je wilt aanmelden met je naam en telefoonnummer, dan sturen we je via whatsapp of sms een betaallink.

De 5Rhythms© dansen

18 juli om 18:30 - 19 september om 20:00

€17

Op donderdagen 18:30 – 20:00 uur
Als losse ‘les’ of op je vaste YogaToday leskaart of abonnement.

English below  De 5Rhythms©  zijn een bewegings-, dansmeditatie, gericht op vrijheid en expressie. Uitgangspunt is dat als we in beweging komen, dat ons leven ook in beweging komt. Deze dans heeft geen pasjes, maar kwaliteiten van beweging. Een combinatie tussen lichaamsbewustzijn, je eigen dans vinden en lekker uit je dak gaan op heel diverse muziek. De 5Rhythms© zijn flowing, staccato, chaos, lyrisch en stilte. De 5Rhythms©  vormen een  “wave,” die  beweegt van rustig naar intensief naar rustig. Deze wave geeft je naast een steeds betere conditie ook rust in je hoofd.

De 5Rhythms©  zijn een beoefening, die je meer en meer helpt om dichterbij jezelf te zijn.
Ons lichaam is een krachtige ingang naar bewustzijn en innerlijke vrijheid. De “wave” neemt je vanzelf mee op een heel natuurlijke reis door je dans.

“De wave, zoals we de dans binnen 5 ritmes noemen, correspondeert met de beweging van onze energie en met de manier waarop ons zenuwstelsel ontlaadt. Daardoor is het naast heerlijk om te doen een zeer verkwikkende ervaring.” – Jup Jansonius

“Het is zo bijzonder om mensen zich meer en meer te zien “openen” en meer zichzelf te zien worden, meer levenslust en ontspanning te zien ervaren. Het is alsof mensen open gaan als een prachtige bloem.” – Miriam van Hasselt

Jup Jansonius en Mirjam van Hasselt geven bij YogaToday de 5Rhythms©. In 5Rhythms© land zijn ze geliefde teachers en begeleiders. Dus we zijn zeer verheugd dat ze tijd maken voor YogaToday.

Boek je les hier> 

De 5Ritmes®

De 5Ritmes® – Flowing, Staccato, Chaos, Lyrisch, en Stilte – bieden een kompas voor innerlijke ontwikkeling op fysiek, emotioneel en intellectueel niveau. Ze vertegenwoordigen vijf essentiële fasen van zelfexpressie en bewustwording, elk met hun eigen kenmerken en elementaire energieën.

Flowing Soepele, ronde bewegingen die verbondenheid met de aarde en innerlijke flexibiliteit bevorderen. Het is een uitnodiging tot gronden, luisteren naar het lichaam en het vinden van een eigen ritme.

Staccato Hoekige, ritmische bewegingen die expressie en communicatie stimuleren. Het moedigt aan tot het uiten van grenzen, passie en liefde, en vertegenwoordigt de mannelijke energie.

Chaos Intensieve, pulserende bewegingen die creatieve verandering en intuïtieve antwoorden opwekken. Het brengt vrijheid van vastgeroeste denkpatronen en verbindt de linker- en rechterhersenhelft.

Lyrisch Simpele, herhalende bewegingen die de vorige ritmes integreren en expressie in het borstgebied bevrijden. Het nodigt uit tot poëtische en bezielde dans, en verbindt met een breder scala aan zelfexpressie.

Stilte Vertraging en innerlijke stilte die harmonie tussen lichaam, geest en emoties brengt. Het creëert een rustpunt en verbindt met de totaliteit van het leven. Elk ritme biedt een unieke mogelijkheid tot groei en zelfexpressie, en samen vormen ze een holistisch pad naar het worden van je authentieke zelf.

Schema tot de zomer:

4 juli Mirjam
11 juli Jup
18 juli Mirjam
Tijdens de zomervakantie zal deze les vervallen.
Vanaf donderdag 5 september zal de de 5Rhythms© dansen weer verder gaan.

About The 5Rhythms

This dance has no steps, but qualities of movement. A combination of body awareness, finding your own dance and going crazy to very diverse music. The 5Rhythms© are flowing, staccato, chaos, lyrical and silence. The 5Rhythms© form a “wave,” which moves from calm to intense to quiet. In addition to an increasingly better condition, this wave also gives you peace of mind. The 5Rhythms©  are a practice that helps you more and more to be closer to yourself. Our body is a powerful gateway to consciousness and inner freedom. The “wave” automatically takes you on a very natural journey through your dance.

“The wave, as we call the dance within 5 rhythms, corresponds to the movement of our energy and to the way in which our nervous system discharges. This makes it not only a wonderful thing to do, but also a very invigorating experience.” – Yup Jansonius

“It is so special to see people “open up” more and more and become more themselves, experience more zest for life and relaxation. It’s as if people open up like a beautiful flower.” – Miriam van Hasselt

Jup Jansonius and Mirjam van Hasselt are teaching the 5Rhythms© at YogaToday. In the land of 5Rhythms©, they are beloved teachers and guides. So, we are thrilled that they are making time for YogaToday.

Booking  your spot> 

The 5Rhythms

Flowing, Staccato, Chaos, Lyrical, and Stillness – serve as a compass for inner development on physical, emotional, and intellectual levels. They represent five essential phases of self-expression and awareness, each with its own characteristics and elemental energies.

Flowing Smooth, circular movements that foster connection with the earth and inner flexibility. It invites grounding, listening to the body, and finding one’s own rhythm.

Staccato Angular, rhythmic movements that stimulate expression and communication. It encourages the expression of boundaries, passion, and love, representing masculine energy.

Chaos Intensive, pulsating movements that generate creative change and intuitive responses. It brings freedom from rigid thought patterns and connects the left and right brain hemispheres.

Lyrical  Simple, repetitive movements that integrate the previous rhythms and liberate expression in the chest area. It invites poetic and spirited dance, connecting with a wider range of self-expression.

Stillness  Slowing down and inner silence that brings harmony between body, mind, and emotions. It creates a point of rest and connects with the totality of life.Each rhythm offers a unique opportunity for growth and self-expression, and together they form a holistic path to becoming one’s authentic self.

Gegevens

Begin:
18 juli om 18:30
Einde:
19 september om 20:00
Kosten:
€17
Site:
https://www.yogatoday.nl/lesrooster/

Locatie

Anahathazaal, Laurentiuskerk
Blomstraat 36
Weesp, 1382 AJ
+ Google Maps
Phone
06 215 72 555
Bekijk de site van Locatie