Laden Workshops

« Alle Workshops

Weekend Workshop met Joe Barnett: Yin Yoga, Breath, Sleep and Dream Work

22 april om 13:00 - 23 april om 18:30

€150

Yin Yoga, Breath, Sleep and Dream Work: An Immersion

(NL beneden) We are incredibly excited that Joe Barnett has accepted our invitation to extend his stay in Portugal from the US to share his teachings under our church roof in Weesp (Amsterdam)!

 This will be an experiential and experimental workshop using the practice of Yin Yoga and it’s corresponding breath work (pranayama) as a tool for entering sleep and dream, and maybe using sleep and dream as a tool for entering meditation toward the yogis’ promise of liberation.

We will discuss the modern western view of sleep and the worlds of dream, as well as the parallel visions embedded in the ancient techniques of Tantra, descriptions in the Upanishads, and instructions of Patanjali’s Yoga Sutras.

But mostly we will practice.

The intention of this course will be to experiment with different combinations of Yin Yoga and breath work to develop “Third Eye” receptivity while releasing the joints from stagnation and fixation, and while releasing mental/emotional blocks and attachments.

Yin Yoga’s techniques of surrender and observation naturally opens what the Yogis named the Third Eye: the space where visions and dreams are projected…though not necessarily where they originate. The dream, the astral is woven throughout the physical body.

As the deep tissueis released in Yin Yoga, water channels open up in the physical body, life-force flows more freely and an equally fluid course of images often follow. Working a variety of these channels with a complete sequence can induce an equally wide spectrum of imagery, a landscape of stories.

At this point a few golden opportunities may possibly arise:

• An opportunity to surrender consciousness and rest the mind and body deeply, dissolving in order to return after a small nap, sharper and more energized.

• An opportunity to achieve a deeply restorative and conscious sleep called Yoga Nidra, “lucidity” in the terms of Western Dream Science.

• An opportunity to see and interact clearly and calmly with our Shadows as well as our Higher Selves, our Angels.

Weekend workshop

We cover 10 hours in these two days so you can really dive deep  🙂
Starting time: 13:00 (walk in 12:30) | Ending time  18:30
We’ll have a 30/45 minutes break.
You can pay in 2 parts if necessary. Please contact us.

Meet Joe in his Bio here >

Register 

NB! If there is no space left, the waiting list works very well. There are always cancellations right in advance!!! Sign up HERE > for the waiting list.

Te betalen: € -

Yin Yoga, Adem, Slaap- en Droomwerk: dompel je  helemaal onder.

We zijn ongelofelijk verheugd dat Joe Barnett onze uitnodiging heeft geaccepteerd om zijn verblijf vanuit de US in Portugal uit te breiden om onder ons kerkdak zijn teachings te delenDit zal een ervaringsgerichte en experimentele workshop zijn waarbij de beoefening van Yin Yoga en het bijbehorende ademwerk (pranayama) wordt gebruikt als een hulpmiddel om slaap en droom binnen te gaan, en misschien slaap en droom te gebruiken als hulpmiddel om meditatie te beginnen op weg naar de belofte van bevrijding van de yogi’s.

We zullen de moderne westerse kijk op slaap en de werelden van dromen bespreken, evenals de parallelle visies die zijn ingebed in de oude technieken van Tantra, beschrijvingen in de Upanishads en instructies van Patanjali’s Yoga Sutra’s.

Maar we gaan vooral oefenen.

De bedoeling van deze cursus is om te experimenteren met verschillende combinaties van Yin Yoga en ademwerk om ontvankelijkheid voor het “Derde Oog” te ontwikkelen, terwijl de gewrichten worden losgemaakt van stagnatie en fixatie, en terwijl mentale/emotionele blokkades en gehechtheden worden losgelaten.

Yin Yoga’s technieken van overgave en observatie openen op natuurlijke wijze wat de Yogi’s het Derde Oog noemden: de ruimte waar visioenen en dromen worden geprojecteerd… hoewel niet noodzakelijk waar ze vandaan komen. De droom, het astrale is door het hele fysieke lichaam geweven.

Naarmate het diepe weefsel wordt losgelaten in Yin Yoga, openen zich waterkanalen in het fysieke lichaam, stroomt levenskracht vrijer en volgt vaak een even vloeiend verloop van beelden. Door verschillende van deze kanalen met een volledige reeks te bewerken, kan een even breed spectrum aan beelden ontstaan, een landschap van verhalen.

Op dit punt kunnen zich mogelijk enkele gouden kansen voordoen:

• Een gelegenheid om het bewustzijn op te geven en de geest en het lichaam diep te laten rusten, op te lossen om na een ‘dutje’ weer scherper en energieker terug te keren.

• Een kans om een ​​diep herstellende en bewuste slaap te bereiken die Yoga Nidra wordt genoemd, ‘luciditeit’ in de termen van de westerse droomwetenschap.

• Een kans om onze schaduwen en onze hogere zelven, onze engelen, helder en kalm te zien en ermee om te gaan.

Weekend Workshop

De teachings zijn in 10 uur verdeeld in 2 dagen, zodat je echt de diepte kunt ervaren  🙂
Starttijd: 13:00 (inloop 12:30) | Eindtijd 18:30 uur. We hebben een pauze van 30/45 minuten.
Betalen kan zo nodig in 2 delen. Contact ons dan.

Meet Joe in his Bio here >


Gegevens

Begin:
22 april om 13:00
Einde:
23 april om 18:30
Kosten:
€150

Docent

Joe Barnett

Locatie

Anahathazaal, Laurentiuskerk
Blomstraat 36
Weesp, 1382 AJ
+ Google Maps
Telefoon:
06 215 72 555
Bekijk de site van Locatie