Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van YogaToday

1 Begrippen

1.1 YogaToday 1.2 Algemene Voorwaarden: deze door YogaToday gehanteerde algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van YogaToday, www.yogatoday.nl. Deze algemene voorwaarden zijn ook altijd te downloaden op: www.yogatoday.nl/algemenevoorwaarden 1.3 Aanvullende Voorwaarden: de aanvullende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door YogaToday georganiseerde Workshops en Retreats. 1.4 Leskaarten: een aantal vooraf betaalde lessen, zoals 10 lessen bij een 10 lessenkaart. Registratie verbruik gaat online via Momoyoga d.v.m. reservering van lessen.1.5 Lidmaatschap: een door YogaToday uit te geven c.q. uitgegeven, en door een Leerling te betalen c.q. betaald, lidmaatschap voor het volgen van yoga lessen bij YogaToday. 1.6 Losse les: geef recht op een losse studioles en is 2 weken geldig.  1.7 Privé Les: een privé les bij YogaToday, waarvoor de Leerling van te voren een afspraak moet maken.  1.8 Van introductielessen en -acties kan éénmalig gebruik worden gemaakt en enkel door nieuwe leerlingen; dus niet door leerlingen die eerder regelmatig lessen volgenden. 1.9  Retreat: een door YogaToday georganiseerd yoga retreat.1.10 Retreat Deelnemer: degene die een door YogaToday georganiseerd yoga retreat volgt c.q. wenst te volgen. 1.11 Leerling: degene die (privé) les(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij YogaToday 1.12 Website: de website van YogaToday: www.yogatoday.nl 1.13 Workshop, Training of Cursus: een bij YogaToday te geven of gegeven workshop, training of cursus. 1.14 Online lessen van YogaToday: lessen via livestream of via on demand of via een link met een leerling gedeeld.

2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Lidmaatschappen en, voorzover van toepassing, op alle Lessen kaarten, de introductie-/proeflessen, de yoga therapie lessen, de privé lessen alsmede op alle retreats, workshops, trainingen of cursussen, op locatie of online. 2.2 Door deelname aan een les van YogaToday, verklaart de Leerling zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. 2.3 YogaToday kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en staat altijd op de website www.yogatoday.nl en is altijd opvraagbaar.

3. Lidmaatschap onbeperkt en beperkt, leskaart, introductie lessen en losse lessen 3.1 Leerlingen kunnen lessen volgen op basis van losse lessen, een abonnement (lidmaatschap), een leskaart of eenmalig introductielessen (via een introducti eactie). 3.2 Een Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat de Leerling zich heeft ingeschreven en dat YogaToday het verschuldigde lidmaatschapsgeld heeft ontvangen. 3.3 YogaToday geeft Abonnementen en Leskaarten uit, ter keuze van de Leerling en staan gepubliceerd op gepubliceerd op www.yogatoday.nl/tarieven. 3.3 LIDMAATSCHAP ONBEPERKT. (a) Het Onbeperkt Lidmaatschap geeft recht op een ongelimiteerd aantal yoga lessen, gedurende de looptijd van het Lidmaatschap. Betaling per automatische incasso.  (b) De minimale looptijd van een Onbeperkt Lidmaatschap is minimaal drie (3) achtereenvolgende kalendermaanden. Bij een lidmaatschap afgesloten voor 25 augustus 2023 is dit drie (3) of zes (6) maanden afhankelijk van het destijds afgesloten abonnement. 3.4 BEPERKT LIDMAATSCHAP De looptijd van het beperkt lidmaatschap van een (5) lessen per maand is minimaal drie (3) achtereenvolgende kalendermaanden. Bij een lidmaatschap afgesloten voor 25 augustus 2023 is dit zes (6) maanden. 3.3 (e) JAARLIDMAATSCHAP Een jaarabonnement is na twaalf (12) betaalde kalendermaanden maandelijks opzegbaar. 3.4 (c) De ingangsdatum van een Lidmaatschap is vanaf het moment van afsluiten. 3.3  Een Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat YogaToday het verschuldigde lidmaatschapsgeld van de Leerling heeft ontvangen. 3.4  Student/Minima tonen enkel op verzoek van de Studiomanager van YogaToday hun studentenpas of een bewijs van laag inkomen. Onder minima wordt verstaan als een leerling op ‘bijstandsniveau’ leeft. Op schriftelijk verzoek per e-mail kan dit bij een afspraak met de Studiomanager getoond. 3.5  (a) Een ‘Introductie actie, in welke vorm van YogaToday dan ook, is éénmalig aan te schaffen en is enkel voor nieuwe leerlingen bestemd. 3.5 (b) Leskaarten en acties zijn geldig vanaf de datum van aankoop voor het aantal aangeven lessen en de aangegeven duur. Feestdagen, dagen van vakantiesluiting verlengen wij bij je abonnements- of leskaartperiode. Feestdagen, dagen vakantiesluiting verlengen wij bij je (abonnements/leskaart) periode. 3.7 Op reeds betaalde lessen, leskaarten en abonnementen kan geen restitutie worden verleend en niet overgedragen worden op een andere naam. 3.8 LOSSE LES Dit is een les door een leerling te betalen en te volgen les bij YogaToday, anders dan op basis van een Lidmaatschap. 3.9 PRIVE LES Een Privé les is een 1 op 1 les met een docent. Kan per enkele les of voor meerdere lessen tegelijk worden afgenomen. 3.10 YOGA THERAPIE Een Yoga Therapie les is een 1 op 1 les die de Leerling kan boeken. De les kan per enkele les of voor meerdere lessen tegelijk worden afgenomen. Afspraken voor een privé les dienen minimaal 48 uur voor aanvang van de les telefonisch afgezegd te worden. Anders is de Leerling het volledige bedrag verschuldigd.
3.11 Lessenkaarten kunnen direct aansluitend op de verloopdatum met 60 dagen worden verlengt. € 60 per verlenging.

4. Betaling en Prijswijziging

4.1 Alle yoga lessen van YogaToday moeten voorafgaand aan de te volgen van de yoga les betaald worden. Betaling kan worden gedaan online, via pin of contante betaling in de studio. 4.2 YogaToday behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de Website, en/of per e-mail. De actuele geldende prijzen staan altijd op de Website. 4.3 Voorafgaand aan elke yoga les dient de Leerling zich te melden bij de op dat moment lesgevende docent van YogaToday. 4.4 Abonnementhouders zorgen voor voldoende saldo op hun rekening zodat het abonnementsgeld voldaan kan worden in de laatste week van de voorafgaande maand. Eventuele extra bankkosten voor mislukte transacties en creditaties door klant zullen bij klant verhaald worden. Dit zijn kosten die Mollie aan ons rekent, en worden doorberekent naar klant.

5. Reserveren en annuleren van lessen

5.1 Voor de lessen bij YogaToday kan vooraf een reservering worden gemaakt via de Website. De gereserveerde les kan tot 2 uur voor aanvang van de les kosteloos geannuleerd worden. Dat betekent dat de les afgeschreven wordt van je ‘lessen tegoed’ als je niet tijdig annuleert. Bij lidmaatschappen behoud YogaToday zich het recht toe om voor een bepaalde tijd het recht op reserveren te ontzeggen. Voor het online reserveren van lessen gelden de volgende regels: Alle lessen kunnen tot 15 minuten voor aanvang online worden gereserveerd. Je kunt alleen online reserveren, niet telefonisch, per email of bij de receptie. Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er dan nog niet, dan gaan we er vanuit dat je niet meer komt en geven we de les aan een ander. Als online registreren niet meer mogelijk is of er is een wachtlijst, kun je toch naar YogaToday komen. Gereserveerde lesplekken waarvan leerling(en) 5 minuten voor aanvang nog niet aanwezig zijn, worden doorgegeven eerst doorgegeven aan de eerstvolgende leerling op volgorde van de wachtlijst. Zonder aanmelding komen mag, echter vol is vol en wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. 5.2 Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat tot 2 uur voor aanvang van de les door in je account op cancel/annuleren te klikken bij de betreffende les. Daarna gaat het van je lestegoed af.

6. Huisregels

6.1 Alle Leerlingen dienen de huisregels van YogaToday in acht te nemen. Leerlingen worden uiterlijk 5 minuten voor les aanvang in de yogazaal verwacht en gaat de buitendeur op slot. Zodat iedereen zijn les ongestoord en op tijd kan beginnen. Uiterlijk 10/15 minuten voor les aanvang is de voordeur open. Om iedereen optimale (innerlijke) rust te gunnen, worden Leerlingen verzocht voor, tijdens en na de yoga les niet te praten in de shala (yoga studio) en in de andere ruimten zachtjes te praten.
Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden van YogaToday er geen last van hebben. Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van YogaToday.

Kom fris naar de yoga les. Het gebruik van (geurloze) deodorant wordt zeer op prijs gesteld. In verband met mogelijke allergieën van andere Leerlingen, wordt iedereen verzocht geen parfum, aromatherapie olie of andere geuren te dragen. Draag schone yoga kleding tijdens de yoga lessen, waarin je je makkelijk kunt bewegen. Bedek je nagellak met een goede topcoat zodat deze niet afgeeft op onze vloeren en muren. Laat schoenen achter bij je jas en de (studio) shala’s met schone voeten en sokken betreedt.

Wij adviseren niet later dan 2 uur voor de yoga les te eten en in ieder geval geen yoga op een volle maag te beoefenen. Geen schoeisel dragen in de studio’s. YogaToday stelt alle yogamatten en props ter beschikking voor gebruik tijdens de yogales. De yogamat en indien gebruikt en af te nemen materialen als rubber stripjes en -schouderblokken, halters, blokken, etc dienen na gebruik altijd schoongemaakt. Alle props dienen eveneens opgeruimd te worden door de Leerling die daarvan gebruik heeft gemaakt. De (lichamelijke) integriteit van Leerlingen dient altijd gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door YogaToday niet getolereerd. Onze kleedruimtes zijn gemengd, indien privacy gewenst is met omkleden adviseren we de toiletruimtes, doucheruimte of op de Achtergracht kleedkamerdeur even af te sluiten. We verzoeken niet te praten over politiek, religie en complotten; YogaToday wil een neutrale ruimte bieden voor iedereen. Overleg waardig met een docent. 6.2 YogaToday behoudt zich het recht voor Leerlingen die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in artikel 6.1, niet naleven, de toegang tot YogaToday te ontzeggen en het Lidmaatschap /Lessen kaart van de betreffende Leerling te beëindigen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.

7. Lesrooster

7.1 Het actuele geldende lesrooster staat op de Website. YogaToday behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door vermelding op de website en/of per e-mail. 7.2 YogaToday behoudt zich het recht voor om een geplande yogales te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde yoga docent te wijzigen, als gevolg van overmacht (waaronder ziekte van de docent). In dat geval vindt geen restitutie van Lidmaatschapsgeld plaats. 7.3 Een les vindt plaats bij minimaal 4 leerlingen, bij minder dan 4 leerlingen wordt een les geannuleerd. Dit staat uiterlijk 3 uur tevoren in Momoyoga/lesrooster en bij ochtendlessen die voor 10:00 uur starten, staat die de avond vooraf vanaf 22:00 vermeld. Ingeschreven leerlingen worden gebeld of via app of sms geïnformeerd. 7.4 YogaToday is vrijwel altijd open, maar behoudt zich het recht om op (feest)dagen de deuren te sluiten en in de periode rond kerst, tussen kerst- en nieuwjaar circa 1 week te sluiten. In de zomer (schoolvakantie) is er een zomerrooster en zijn er extra buitenlessen.

8. Opzeggen lidmaatschap, of vroegtijdige beëindiging van een Lidmaatschap in geval van ziekte

8.1.a. Bij beëindiging  van het lidmaatschap en daarbij behorende maandabonnement en incassobedrag wordt een abonnementsmaand opzegtermijn gehanteerd. De minimale looptijd van een abonnement is 3 maanden m.u.v. een jaarabonnement dit blijft 12 maanden en is alleen opzegbaar in geval van verhuizing tussentijds (niet naar verhuizing in de directe omgeving <10 km). 8.1.b. Online abonnementen kan je per maand opzeggen en stoppen een maand na opzegdatum. De leerling moet dit zelf doorgeven per e-mail naar: info@yogatoday.nl 8.2 Bij langdurige ziekte of een blessure kan door de Leerling het Lidmaatschap tijdelijk worden opgeschort met twee maanden. Dit kan per email naar: info@yogatoday.nl Langer of een verzoek om vroegtijdige beëindiging moet schriftelijk worden ingediend bij YogaToday en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Dit kan per email naar: info@yogatoday.nl

9. Workshops, Trainingen, Cursussen, Retreats en andere activiteiten

9.1 Inschrijven voor workshops, trainingen cursussen, retreats en andere activiteiten (verder genoemd activiteiten) geschied online via je een account bij Momoyoga/YogaToday 9.2 Inschrijving voor activiteiten geschiedt op volgorde van binnenkomst. Als je inschrijft voor een activiteit ontvang je automatisch een e-mail bericht. 9.3 Als een activiteit is volgeboekt nemen we contact met je op, in overleg kun je op de wachtlijst geplaatst worden. 9.4 Annuleren met volledige teruggave van het lesgeld kan tot 1 maand voor aanvang. Bij annulering tot twee weken voor aanvang 50% teruggave en tot 1 week 25% teruggave. Daarna is terugbetaling niet mogelijk. Ook niet bij het onderbreken van de activiteiten, ongeacht de reden. Vervanging door iemand anders is, in overleg, wel mogelijk. Inhalen, indien eenzelfde cursus of workshop binnen een jaar herhaald wordt, is wel mogelijk. 9.5 Mocht, door onvoldoende aanmeldingen of anderszins, een activiteit niet doorgaan, krijgt de deelnemer daarvan zo snel mogelijk bericht en het lesgeld retour.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Het volgen van yogalessen In-studio of online, Workshops, Trainingen, Cursussen of Retreats en het achter laten van spullen in de gangen, studio’s en kleedkamers, geschiedt op eigen risico van de Leerling. YogaToday aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van les(sen), Workshops of Retreats en het achter laten van spullen in de kleedkamers, bij YogaToday. 10.2 Voor schade aan materialen van YogaToday en het gebouw is de schadeveroorzaker aansprakelijk. Uiteraard wordt hier in alle redelijkheid mee omgegaan. 10.3 YogaToday werkt alleen met gecertificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een les. Door deelname aan een les bij YogaToday, aanvaardt de Leerling dit risico op een blessure. YogaToday biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen: Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent. Als je zwanger bent, een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, Workshop, Training, Cursus of Retraite. Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op. Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar. Voer oefeningen zorgvuldig uit en luister vriendelijk naar je lichamelijke beperkingen. Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn. Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt of niet goed voelt. Online leerlingen kunnen altijd contact zoeken voorafgaand aan de les. Graag 1 dag tevoren zodat we de docent bijtijds kunnen bereiken.

11. Persoonsgegevens

11.1A YogaToday verzamelt persoonsgegevens van de Leerlingen voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie en informatie-doeleinden. 11.1B YogaToday verzamelt e-mailadressen van Deelnemers aan workshops en trainingen voor de administratie en informatie-doeleinden over vergelijkbare trainingen en workshops. YogaToday gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en neem daarbij het bepaalde in de Wet AVG in acht. 11.2 YogaToday gebruikt de in artikel 11.1 genoemde persoonsgegevens onder meer om de Leerlingen op de hoogte te brengen van activiteiten van YogaToday middels een nieuwsbrief en eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld het lesrooster.11.3  Indien de Leerling of Deelnemer geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van YogaToday, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@yogatoday.nl De Leerling is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle online diensten en producten van YogaToday gebruik kan worden gemaakt.11.4  Persoonlijke gegevens worden door de Leerling zelf in Momo yoga beheerd en actueel gehouden. Deze mailadressen en telefoonnummers worden alleen door YogaToday gebruikt rond registratie, bevestiging en evt. wijzigingen rond een de door de leerling geboekte les en nieuwsbrieven. 11.5 Iedereen kan zich ten aller tijde zelf afmelden voor de nieuwsbrieven.

12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

12.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 12.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Onbeperkt- of beperkt Lidmaatschap, Lessen kaarten, Proeflessen dan wel het volgen van (privé) les(sen, Workshops, Trainingen, Cursussen of Retreats of het afnemen van andere producten en diensten van of bij YogaToday zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Amsterdam.

YogaToday | KvK 61634611 | BTW NL NL854422912B01 | www.yogatoday.nl